azyl praha

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání 

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění. 

Z jakých důvodů údaje zpracováváme 

Informace a osobní údaje našich klientů, zástupců dodavatelů, návštěvníků našich webových stránek a případně dalších osob zpracováváme v roli správce ze tří hlavních důvodů: 

 1. Zákonné důvody – zpracování pro splnění právní povinnosti nebo uzavření a splnění smluvního vztahu. 
 2. Oprávněný zájem správce – zpracování formou analýzy anonymizovaných dat, vyřizování obchodní i provozní komunikace, ochrana majetku a zdraví osob apod. 
 3. Souhlas subjektu údajů (se zasíláním obchodních sdělení apod.) 

Účely zpracování osobních údajů: 

 1. Příprava a plnění předmětu smluv se zákazníky 
 2. Komunikace se zákazníky a dalšími subjekty údajů. 
 3. Zlepšování a vyhodnocování služeb poskytovaných klientům. 
 4. Ochrana majetku a zdraví osob. 
 5. Zasílání obchodních sdělení. 
 6. Vedení účetnictví. 

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem 

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů rozdělujeme do dvou skupin: 

 1. Anonymizované
 2. Neanonymizované 

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. 

Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj. 

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další… 

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.  

Jak dlouho údaje zpracováváme 

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě, kterého jsou uchovávány. 

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu. 

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 

Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona. 

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran 

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Jaká máte práva 

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno. 

Jak můžete svá práva uplatnit 

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU). 

Správce osobních údajů 

Právnická osoba – HORMEDA, spol. s r.o., se sídlem Na zástřelu 422/15, Praha 6, Břevnov,  IČ: 62577751, DIČ: CZ62577751